Portretten maken en goed interviewen

Bij het maken van een mooi portret van iemand valt of staat je succes met het gesprek. Het gaat in een portret niet alleen om feitelijke informatie, maar vooral ook om de emotie achter het onderwerp. Waarom is iemand gaan schilderen? Wat vindt hij of zij aan voldoening in het werk in de politiek? Etc. Die informatie moet je boven tafel halen.

TIP: Gebruik goede interviewtechniek. Dat is voor een goed portret essentieel.

TIP: Bereid al je portretfilms terdege voor! Denk niet dat je film spontaner, leuker of interessanter wordt door de geïnterviewde te ‘verrassen’ met je vragen. Het gaat om het gesprek.

Boodschap

Naast de informatie en de emotie is het belangrijk een boodschap over te brengen. In onderstaande film ontmoet je als kijker een jonge vrouw met een lichamelijke aandoening. Toch heeft zij een vrij normaal leven met een gezin, werk en een eigen bedrijf. Deze film is bewust gemaakt vanuit positiviteit en levenskracht. Dat ook voelt de kijker.

TIP: Bedenk altijd van tevoren wat voor uitstraling je film moet hebben!

(Deze film is er een uit een reeks van drie portretten, in opdracht van de Vereniging Osteogenesis Imperfecta. Met dank aan Daniëlle.)