De kracht van een storyboard

De kracht van een storyboard

De kracht van een Storyboard

Een onmisbaar gereedschap bij de productie van groepsfilms.

Hoe groter het aantal personen is die betrokken zijn bij een filmproductie t.b.v. camera, licht, geluid, decor, props, kostuums enz., des te belangrijker is de rol van het storyboard, het doel is om alle betrokkenen van te voren optimaal duidelijkheid te geven over wat er op de filmset precies moet gebeuren.

Videoclubs werken bij een grotere productie vaak met een shotlist. Een groot nadeel hiervan is dat de beschrijvingen in de lijst ruimte laat voor meerdere interpretaties, hierdoor ontstaat vaak verwarring op de set. In deze workshop ontdekken we dat een simpel storyboard veel duidelijker is voor alle betrokkenen waardoor problemen en irritaties op de set worden voorkomen.

De deelnemers worden in kleine groepen opgesplitst, zij krijgen de opdracht een korte scene uit te werken. Het uitwerken wordt gedaan m.b.v. een whiteboard, met magnetische filmsymbolen en gekleurde stiften wordt hiermee de opbouw van de scene vormgegeven, (er zijn 5 sets beschikbaar).

Zodra het verloop van de scene duidelijk is, worden de shots bepaald, dit gebeurt op speciale shotkaarten.

Om deze shotkaarten te kunnen maken hoef je geen tekenaar te zijn, we werken met een eenvoudige tekenmal en maken enkele simpele afspraken, (er zijn 5 tekensets beschikbaar). Na enkele praktische oefeningen is er voldoende vaardigheid om een bruikbaar eerste storyboard te realiseren.

Tot slot presenteert elke groep m.b.v. een speciale videoviewer hoe hun scene er uit komt te zien. Vanzelfsprekend volgt er een leerzame discussie. Op deze wijze zal het inzicht ontstaan over de voordelen van deze werkwijze.

Op een vervolgavond gaan we de scene ook opnemen en bespreken. Aansluitend gaan de deelnemers een 2e scene volgens de zelfde methode ontwikkelen, indien de tijd het toelaat wordt deze scene ook opgenomen.

Om deze workshop succesvol te laten maken, zijn dus minimaal twee clubavonden nodig.

Deze 2e workshop is een hoofdzakelijk praktijk, dus camera en geluidsspullen meenemen.

Een avondvullend programma van 2½ uur (inclusief pauze).

Details

:  Storyboard, workshops johan
:  cursus, decibel, experiment, gedrag van geluid, geluid, handleiding, microfoon, presentatie, workshop